Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby tirsdag d.14/5 kl.19.30 på Rødovregaard

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for 2023/24
  4. Budget for 2024/25 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt