Tidligere indkaldelser til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

 Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby

På Rødovregaard tirsdag 24. august 2021 kl. 19.30.
(Bemærk, at generalforsamlingen både dækker 2020 og 2021.)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for 2019/20 og 2020/21.
  4. Budget for 2021/22 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer (2020). Valg af formand (2021).
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Ad 3: Se vedhæftede reviderede bilag.

Ad 4: Forslag til kontingent for 2021/22 kr. 0, bestyrelseshonorar kr. 0, materialeforvalter kr. 1.200,-, gebyr 0 kr.

Ad 5: Bestyrelsen foreslår § 9 i vedtægterne ændret til følgende tekst:

” Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og på foreningens Facebookgruppe.

Med indvarslingen til generalforsamlingen medfølger dagsorden for generalforsamlingen.

Samtidig med meddelelse om indvarsling og dagsorden offentliggøres det reviderede regnskab for de forløbne år samt budgettet for det kommende år på foreningens hjemmeside. Det samme kan samtlige forslag til behandling på generalforsamlingen, hvilket skal fremgå af indvarslingen. Såfremt ovenstående ikke offentliggøres på hjemmesiden, skal det medfølge ved indvarslingen til generalforsamlingen. Et eksemplar af ovenstående skal endvidere kunne rekvireres hos foreningens sekretær.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden seneste 1. april.”

Ad 6: Martin Christjansen er villig til genvalg som kasserer. Arne Møller Madsen er villig til genvalg som formand.

Ad 7: Louise Lindgren er villig til genvalg. Knud Erik Lykkegaard og Marianne Frandsen ønsker ikke genvalg.

Ad 9: Holger Hansen og Flemming Larsen er villig til genvalg.

Bestyrelsen