Referat af generalforsamling i Rødovregårds Villaby, tirsdag d. 14/5-2024

Referat af generalforsamling i Rødovregårds Villaby, tirsdag d. 14/5-2024. Referent: Signe Axelhøj 57 Ad 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Claus, Christiansdal 65. Han blev valgt. Ad 2. Bestyrelsens beretning. Det har været et roligt år i grundejerforeningen og for bestyrelsen. Vi har afholdt to bestyrelsesmøder i august 2023 og februar 2024. Der har ikke

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby tirsdag d.14/5 kl.19.30 på Rødovregaard Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning. Regnskab for 2023/24 Budget for 2024/25 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer. Indkomne forslag. Valg af kasserer. Valg af bestyrelsen. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rødovregårds Villabys historie

Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby blev stiftet i 1. januar 1984.Grundejerforeningen spænder over området med Præstebakken i nord, Roskildevej i syd, Rødovrevej mod øst og Højnæsvej mod vest. Minus boligerne Axelhøj 23-25 – Se billedet herunder. Se alle grundejerforeninger i Rødovre ved at klikke på billedet.

Blødere vand i Rødovregårdsvillabys område

HOFOR arbejder i disse måneder på at blødgøre vandet i forskellige områder af Københavnsområdet. Dette gælder også for Rødovregårdsvillabys område – Den seneste melding på HOFORs hjemmeside er at vi får blødere vand i begyndelsen af april måned. Se tidsplanen her. og her er hvilke områder de arbejder i.

Lokalplan

Den aktuelle lokalplan nr.127 for området Rødovregårds Villaby, vedtaget af kommunalbestyrelsen d.29. oktober 2013. Tillæg 1 til lokalplan 127, vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 29.09.2020. Følgende dokumenter er tilgængelige:

Regnskaber

Herunder kan regnskaberne for foregående år downloades: Regnskab GF 2023-24 Regnskab GF 2021-22