Indkaldelse til
Generalforsamling
Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby
På Rødovregaard tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for 2023/24
  4. Budget for 2024/25 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt.

Ad 4: Forslag til kontingent for 2024/25 kr. 0, bestyrelseshonorar kr. 0, materialeforvalter kr. 1.200,- Gebyr 0 kr.

Ad 5: Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.

Ad 6: Martin Chrisjansen er villig til genvalg.

Ad 7: Casper Sørrig ønsker ikke at genopstille.

Download indkaldelsen som pdf