Category Archives: Nyt

Indkaldelse til generalforsamling

 Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby

På Rødovregaard onsdag den 30. september 2020 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for 2019/20.
  4. Budget for 2020/21 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  10. Eventuel.

Ad 3: Se vedhæftede reviderede bilag.

Ad 4: Forslag til kontingent for 2020/21 kr. 0, bestyrelseshonorar kr. 0, materialeforvalter kr. 1.200,-, gebyr 0 kr.

Ad 6: Martin Christjansen er villig til genvalg.

Ad 7: Louise Lindgren er villig til genvalg.

Ad 8: Casper Andersen Sørrig, Louise Packert Niebe er villig til genvalg.

Karina Landsmann er villig til genvalg som ”tredje suppleant”, der deltager ved bestyrelsesmøderne.

Ad 9: Holger Hansen og Flemming Larsen er villig til genvalg.

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGEN DEN 12/5-2020 UDSAT.

På grund af den aktuelle situation omkring coronavirus, har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til efteråret.

Udsættelsen begrundes blandt andet med:
– Det er uvist om regeringen/folketinget åbner for foreninger mv. efter 10. maj. og dermed om kommunen åbner for Rødovre Gaard
– Ældre og personer i risikogruppen vil sandsynlighvis stadig tilrådes social distance, hvorfor en del af medlemmerne af denne grund vil afholde sig fra at deltage

Selvom grundejerforeningens vedtægter anfører generalforsamling i maj, er det bestyrelsens opfattelse, at der pt. er tale om en force majeure situation, hvorfor vi kan udsætte generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
G/F Rødovre Gaards Villaby