Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby tirsdag d.14/5 kl.19.30 på Rødovregaard Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning. Regnskab for 2023/24 Budget for 2024/25 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer. Indkomne forslag. Valg af kasserer. Valg af bestyrelsen. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant