Author Archives: admin

 Indkaldelse til generalforsamling
i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby

På Rødovregaard tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.30
(Bemærk, at generalforsamlingen både dækker 2020 og 2021.)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for 2019/20 og 2020/21.
  4.  Budget for 2021/22 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer (2020). Valg af formand (2021).
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  10. Eventuel.

Ad 3: Se regnskab for 2019/2020 samt 2020/2021.

Ad 4: Forslag til kontingent for 2021/22 kr. 0, bestyrelseshonorar kr. 0, materialeforvalter kr. 1.200,-, gebyr 0 kr.

Ad 5: Bestyrelsen foreslår § 9 i vedtægterne ændret til følgende tekst:

” Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside og på foreningens Facebookgruppe.

Med indvarslingen til generalforsamlingen medfølger dagsorden for generalforsamlingen.

Samtidig med meddelelse om indvarsling og dagsorden offentliggøres det reviderede regnskab for de forløbne år samt budgettet for det kommende år på foreningens hjemmeside. Det samme kan samtlige forslag til behandling på generalforsamlingen, hvilket skal fremgå af indvarslingen. Såfremt ovenstående ikke offentliggøres på hjemmesiden, skal det medfølge ved indvarslingen til generalforsamlingen. Et eksemplar af ovenstående skal endvidere kunne rekvireres hos foreningens sekretær.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til formanden seneste 1. april.”

Ad 6: Martin Christjansen er villig til genvalg som kasserer. Arne Møller Madsen er villig til genvalg som formand.

Ad 7: Louise Lindgren er villig til genvalg. Knud Erik Lykkegaard og Marianne Frandsen ønsker ikke genvalg.

Ad 9: Holger Hansen og Flemming Larsen er villig til genvalg.

 

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGEN DEN 12/5-2020 UDSAT.

På grund af den aktuelle situation omkring coronavirus, har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til efteråret.

Udsættelsen begrundes blandt andet med:
– Det er uvist om regeringen/folketinget åbner for foreninger mv. efter 10. maj. og dermed om kommunen åbner for Rødovre Gaard
– Ældre og personer i risikogruppen vil sandsynlighvis stadig tilrådes social distance, hvorfor en del af medlemmerne af denne grund vil afholde sig fra at deltage

Selvom grundejerforeningens vedtægter anfører generalforsamling i maj, er det bestyrelsens opfattelse, at der pt. er tale om en force majeure situation, hvorfor vi kan udsætte generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
G/F Rødovre Gaards Villaby

Referat fra generalforsamling den 21. maj 2019

Referat fra generalforsamlingen den 21. maj 2019 ligger klar her

Nabohjælp

NabohjælpPå seneste generalforsamling blev Nabohjælp vendt og diskuteret. Der var enighed blandt de fremmødte at Nabohjælp er en god ide og kan være præventiv i forhold til indbrud.

Nabohjælp er ikke noget vi som grundejerforening kan tilmelde os, men noget den enkelte husstand skal tilmelde sig. Vi vil derfor opfordre til at din husstand bliver tilmeldt Nabohjælp, og at du tager en snak med dine naboer om at tilmelde jer.
Det er også muligt at få et skilt sat op på jeres vej. Dette skal dog godkendes af kommunen inden det bliver sat op og I skal selv sætte det op på den placering, som kommunen anbefaler.

Du kan læse mere om og tilmelde dig Nabohjælp her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 15. maj 2018

Referat fra generalforsamlingen den 15. maj 2018 ligger klar her