Author Archives: admin

Indkaldelse til generalforsamling

 Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby

På Rødovregaard onsdag den 30. september 2020 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for 2019/20.
  4. Budget for 2020/21 – herunder fastsættelse af kontingent, honorarer og gebyrer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  10. Eventuel.

Ad 3: Se vedhæftede reviderede bilag.

Ad 4: Forslag til kontingent for 2020/21 kr. 0, bestyrelseshonorar kr. 0, materialeforvalter kr. 1.200,-, gebyr 0 kr.

Ad 6: Martin Christjansen er villig til genvalg.

Ad 7: Louise Lindgren er villig til genvalg.

Ad 8: Casper Andersen Sørrig, Louise Packert Niebe er villig til genvalg.

Karina Landsmann er villig til genvalg som ”tredje suppleant”, der deltager ved bestyrelsesmøderne.

Ad 9: Holger Hansen og Flemming Larsen er villig til genvalg.

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGEN DEN 12/5-2020 UDSAT.

På grund af den aktuelle situation omkring coronavirus, har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til efteråret.

Udsættelsen begrundes blandt andet med:
– Det er uvist om regeringen/folketinget åbner for foreninger mv. efter 10. maj. og dermed om kommunen åbner for Rødovre Gaard
– Ældre og personer i risikogruppen vil sandsynlighvis stadig tilrådes social distance, hvorfor en del af medlemmerne af denne grund vil afholde sig fra at deltage

Selvom grundejerforeningens vedtægter anfører generalforsamling i maj, er det bestyrelsens opfattelse, at der pt. er tale om en force majeure situation, hvorfor vi kan udsætte generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
G/F Rødovre Gaards Villaby

Referat fra generalforsamling den 21. maj 2019

Referat fra generalforsamlingen den 21. maj 2019 ligger klar her

Nabohjælp

NabohjælpPå seneste generalforsamling blev Nabohjælp vendt og diskuteret. Der var enighed blandt de fremmødte at Nabohjælp er en god ide og kan være præventiv i forhold til indbrud.

Nabohjælp er ikke noget vi som grundejerforening kan tilmelde os, men noget den enkelte husstand skal tilmelde sig. Vi vil derfor opfordre til at din husstand bliver tilmeldt Nabohjælp, og at du tager en snak med dine naboer om at tilmelde jer.
Det er også muligt at få et skilt sat op på jeres vej. Dette skal dog godkendes af kommunen inden det bliver sat op og I skal selv sætte det op på den placering, som kommunen anbefaler.

Du kan læse mere om og tilmelde dig Nabohjælp her

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 15. maj 2018

Referat fra generalforsamlingen den 15. maj 2018 ligger klar her